Nederland failliet als dit doorgaat....

Door ShellGhost op vrijdag 5 november 2021 11:44 - Reacties (10)
Categorie: -, Views: 8.229

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zware kritiek op het wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) toestaat om burgers online te volgen en gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, analyseren en met binnen- en mogelijk ook buitenlandse partijen te delen. De privacytoezichthouder vindt dat het wetsvoorstel niet goed is, flink moet worden gewijzigd en anders niet moet worden ingediend.

Het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid staat de NCTV toe om voor de bestrijding van terrorisme en de nationale veiligheid persoonsgegevens te verwerken. Ook moet het mogelijk worden om fenomenen en trends op deze terreinen te signaleren, analyseren en duiden en hier beleid op te voeren.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid niet duidelijk gemaakt waarom de NCTV, een gewone afdeling van een ministerie, bepaalde persoonsgegevens verzamelt, opslaat en deelt op een terrein waarop ook inlichtingendiensten actief zijn. Daarnaast zijn de bevoegdheden heel vaag begrensd en ontbreken goede waarborgen. "Dat maakt onafhankelijke toetsing door bijvoorbeeld rechters of toezichthouders moeilijk. Hierdoor kunnen burgers niet goed voor hun rechten opkomen", zo waarschuwt de privacytoezichthouder.

Het wetsvoorstel volgt op berichtgeving van het NRC dat de NCTV, jarenlang in strijd met de wet, privacygevoelige informatie over burgers verzamelde en verspreidde. Ook stelde de krant dat medewerkers van de dienst door middel van nepaccounts op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten volgen.

Naar aanleiding van de berichtgeving gelaste de Autoriteit Persoonsgegevens de NCTV om in kaart te brengen voor welke verwerkingen onvoldoende grondslag was. En die verwerkingen per direct te staken. Voor het volgen van personen en het verwerken van persoonsgegevens gelden voor de AIVD, MIVD en politie strikte voorwaarden. Zo wordt per keer, onafhankelijk, de noodzakelijkheid vastgesteld. Een dergelijke toets wil de NCTV zelf gaan doen. "Van onafhankelijke toetsing is dan dus geen sprake", aldus de toezichthouder.

"Als je bij de geheime diensten en politie ziet met hoeveel randvoorwaarden het verwerken van dergelijke gevoelige informatie omgeven is, dan valt toch niet te verdedigen dat dit bij de NCTV niet nodig is? Dat bij de NCTV een enkele, door de NCTV zelf uit te voeren toets voldoende zou zijn? Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Volgens Wolfsen zijn terrorismebestrijding en veiligheid zeer belangrijke onderwerpen. "Daarom moet je de werkzaamheden van diensten die daarover gaan goed vastleggen in de wet. Maar dit wetsvoorstel is op belangrijke onderdelen juist heel vaag. En lijkt daardoor meer op een vrijbrief voor de NCTV."

Surveillancemaatschappij

Een ander kritiekpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens is dat de criteria, waarmee zowel de NCTV zelf als betrokkenen, toezichthouders en rechters kunnen toetsen of een bepaalde verwerking wel rechtmatig was, zo vaag zijn dat een onafhankelijke toets erg moeilijk te maken is. Tevens zou de NCTV zelf kunnen beslissen welke misstanden het meldt en is niet duidelijk wat er met die meldingen zou moeten gebeuren.

"Dit wetsvoorstel zet de deur open voor een surveillancemaatschappij. Waarbij op grote schaal, en zonder goed toezicht, allerlei gevoelige informatie over burgers wordt verzameld en gedeeld met andere organisaties. En zonder dat mensen zich goed kunnen verweren, bijvoorbeeld via de rechter", waarschuwt Wolfsen. "We hebben met de Toeslagenaffaire en het FSV-schandaal gezien wat er met de levens van mensen kan gebeuren als ze op ‘het verkeerde lijstje’ terechtkomen. Wij adviseren de minister van Justitie en Veiligheid daarom het wetsvoorstel grondig aan te passen of anders niet in te dienen."

Minister Grapperhaus liet onlangs weten dat het kabinet het wetsvoorstel snel wil behandelen. Volgens de minister is het in belang van de nationale veiligheid dat het wetsvoorstel wordt aangenomen zodat de NCTV de nu gestaakte werkzaamheden zo spoedig mogelijk kan hervatten.

Bron: https://www.security.nl/p...urgers+online+laat+volgen

Ja, ik heb het complete artikel gepakt omdat alles wat er staat van belang is.
Als Grapperhaus zijn zin krijgt, krijgen we een onderdeel van een ministerie die kan doen en laten qua data verzamelen. Er is geen controle op. 0.
Een onderdeel wat een coördinerende functie heeft. Lees dat woord heel goed, coördinerend.
En nu willen ze op de stoel van de AIVD, MIVD en de politie gaan zitten.
Dit is te belachelijk voor woorden! Als dit wetsvoorstel doorgaat zijn we officieel een bananenrepubliek. Definitief.

Ollongren kan niet zeggen of overheid gebruikmaakt van Pegasus-spyware

Door ShellGhost op dinsdag 14 september 2021 10:26 - Reacties (3)
Categorie: -, Views: 3.861

Demissionair ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Kaag van Buitenlandse Zaken kunnen niet zeggen of Nederlandse overheidsinstanties gebruikmaken van de Pegasus-spyware. Ook zijn de bewindslieden niet bekend met Nederlandse politici, advocaten, mensenrechtenverdedigers en journalisten die via de Pegasus-spyware door andere landen zijn bespioneerd. Dat laten de ministers op Kamervragen van de SP weten.

Recentelijk meldde een collectief van mediaorganisaties en onderzoekers dat Pegasus wereldwijd is ingezet tegen activisten, journalisten en politici. Daarbij werd onder andere verwezen naar een lijst met tienduizenden telefoonnummers van mogelijke doelwitten. SP-Kamerlid Van Dijk wilde opheldering of het kabinet weet of er ook Nederlanders slachtoffer van de spyware zijn geworden.

"Nee, dat is het kabinet niet bekend. Het kabinet beschikt niet over de lijst waarop nummers zouden staan van personen die zijn gehackt met het middel", antwoorden Kaag en Ollongren. Ze stellen dat de status van deze lijst niet geheel duidelijk is. Daarnaast beschikt het kabinet niet over een lijst van telefoonnummers van Nederlandse politici, journalisten, advocaten en mensenrechtenverdedigers, die dan zou kunnen worden vergeleken met de nummers op de eerdergenoemde lijst.

Het SP-Kamerlid vroeg daarnaast of de Pegasus-spyware ook door Nederlandse overheidsinstanties is ingezet. De bewindslieden merken op dat het Nederlandse instellingen in het algemeen niet is toegestaan binnen te dringen in systemen. Uitzonderingen gelden voor justitie en politiediensten voor de opsporing van strafbare feiten, en voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze organisaties kunnen onder omstandigheden bijzondere bevoegdheden inzetten.

"Over de wijze waarop deze organisaties gebruikmaken van hun wettelijk toegekende bijzondere bevoegdheden kan ik in het openbaar geen mededelingen doen. Tot slot kan het, voor zover het mandaat daartoe opdracht geeft en de juridische kaders dat toelaten, ook de Krijgsmacht toegestaan zijn om in het kader van militaire missies en operaties geautomatiseerde werken binnen te dringen", aldus de ministers. Recentelijk werd bekend dat de Duitse politie wel gebruikmaakt van de Pegasus-spyware.

Bron: https://www.security.nl/p...maakt+van+Pegasus-spyware

Dan is dat mysterie ook opgelost. Nederland gebruikt ook Pegasus software.

Belgie 3de wereldland?

Door ShellGhost op donderdag 2 september 2021 13:39 - Reacties (13)
Categorie: -, Views: 5.199

Belgische inlichtingendiensten mogen de omstreden Pegasus-spyware inzetten, zo stelt de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Onlangs liet een samenwerkingsverband tussen Forbidden Stories, Amnesty International en verschillende mediabedrijven weten dat journalisten, activisten en politici wereldwijd via de Pegasus-spyware zijn bespioneerd.

Via de Pegasus-spyware is het mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware, ontwikkeld door de NSO Group, wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.

Ondanks felle kritiek van beveiligingsexperts en mensenrechtenorganisaties stelt Van Quickenborne dat de Pegasus-spyware legaal in België kan worden ingezet. "In een wereld waarbij technologie almaar complexer en meer alomtegenwoordig wordt, is het belangrijk dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met gelijke wapens kunnen strijden tegen degenen die onze veiligheid bedreigen", laat de minister op vragen van N-VA-Kamerlid Michael Freilich weten.

Volgens Van Quickenborne blijven permanente investeringen in technologische innovatie noodzakelijk. "Het inzetten van dit soort technologie moet echter altijd gebeuren binnen een wettelijk kader met afdoende controlemechanismen zodat de rechten en vrijheden van de burgers maximaal gevrijwaard blijven. In België is dat kader aanwezig."

Op de vraag of de Belgische inlichtingendienst Staatsveiligheid klant is van NSO Group reageert de minister dat de dienst met allerlei aanbieders contact heeft gehad en dat er naar allerlei nieuwe technieken en technologieën wordt gezocht om aan de wettelijke opdrachten te kunnen voldoen. Of de dienst ook klant is wil Van Quickenborne niet laten weten.

"Maar de Staatsveiligheid wenst zich niet uit te spreken over de operationele middelen die worden ingezet tijdens de onderzoeken. Dat kan leiden tot aanpassingen in het gedrag van haar doelwitten, met een mogelijke verhoging van de dreiging tot gevolg. Het gebruik van specifieke en uitzonderlijke methoden draagt altijd de classificatiegraad 'geheim'."

Wel is het Belgisch federaal parket een onderzoek gestart naar mogelijke spionage van Belgische telefoontoestellen via de Pegasus-spyware. Dit naar aanleiding van recente berichtgeving van Amnesty en publicaties in de pers, meldt De Tijd. Het strafonderzoek bevindt zich echter nog in een beginfase.

Bron: https://www.security.nl/p...+Pegasus-spyware+inzetten

Is België echt afgegleden naar een 3de wereldland? Waar ze ook dit soort draconische maatregelen treffen tegen hun eigen volk? Of landsgrenzen mogelijk oversteken om informatie in te winnen?
Gaat Belgie zich ontpoppen tot een privacy zeer gevaarlijk land? Waar de persvrijheid zwaar onder druk komt te staan dankzij deze beslissing?

Kabinet wil dat Whatsapp en Skype onder Telecommunicatiewet vallen

Door ShellGhost op donderdag 24 juni 2021 11:39 - Reacties (10)
Categorie: -, Views: 5.378

Het Kabinet wil dat Whatsapp, Skype en andere online communicatiediensten onder de Telecommunicatiewet vallen. Daarmee moeten deze diensten aan extra verplichtingen richting gebruikers voldoen, zoals voldoende beveiliging en een meldplicht bij incidenten. Ook kan Nederland toezicht op deze diensten houden wanneer die uitvallen of worden onderbroken, net als bij telecomnetwerken al het geval is.

Demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft een voorstel om de wet te wijzigen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zo wordt het begrip elektronische communicatiedienst in de Telecommunicatiewet verbreed. Diensten die alleen via het internet worden aangeboden, zoals Whatsapp en Skype, gaan ook onder de wet vallen.

"De vorige uitgebreide herziening van EU-brede telecomregelgeving dateert van meer dan vijftien jaar geleden. Toen hadden we nog nauwelijks draadloze internetcommunicatie. Inmiddels kan snel vast én mobiel internet, overal beschikbaar en voor iedereen, worden gezien als basisbehoefte", stelt Keijzer. "Daarom is deze modernisering een belangrijke stap."

Tevens wordt het recht op nummerbehoud uitgebreid. Dat gaat ook gelden wanneer mensen een nummer willen meenemen naar een andere aanbieder nog vóórdat het huidige contract is afgelopen. Verder zullen ondernemers schriftelijk toestemming moeten geven voor de overstap naar een andere provider, ook als ze daar telefonisch een aanbod voor hebben ontvangen. Op deze manier moet misleiding van zakelijke gebruikers worden voorkomen.

Update

Het wetsvoorstel zelf is nog niet openbaar gemaakt, waardoor de exacte inhoud en aanpassingen nog niet bekend zijn.

Bron: https://www.security.nl/p...elecommunicatiewet+vallen

Dit is zeer controversieel en zou niet door het demissionair opgepakt moeten worden.
Er zit namelijk een bepaling in de huidige telecomwet die dit controversieel maakt:
Artikel 13.1 lid 1 van de Telecommunicatiewet:

Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten stellen hun telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten uitsluitend beschikbaar aan gebruikers indien deze aftapbaar zijn.

Dit zou inhouden dan Facebook Whatsapp "open" moet stellen voor de AIVD.

Microsoft verwijderd Flash player van computers.

Door ShellGhost op donderdag 18 februari 2021 11:53 - Reacties (15)
Categorie: -, Views: 4.806

Microsoft is begonnen met het uitrollen van een update die Flash player verwijderd van computers.
Het was eerst een optionele update, dus deze moest je als sys admin handmatig aanvinken.
Update KB4577586 werd vorig jaar al via de Microsoft Catalog aangeboden.
Nu krijg je 'm sowieso geinstalleerd en ben je af van Flash player.

Niet dat dat een slecht iets is, aangezien Flash Player al sinds 12 januari geen Flash-content meer afspeelt.

Bron: https://www.security.nl/p...+van+computers+verwijdert